×

Pimpinan SMA Islamic Centre

Sumardi, S.Pd., M.M

Kepala Sekolah

Indra Priharstyadi, S.Sos

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum

Achmad Subhan, S.Ag., S.Pd

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan

H. Sahroni, S.Pd.I

Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana

Mohammad Yassir Ali, S.Pd

Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat

H. Dadang Hermansyah, S.Ag

Wakil Kepala Sekolah Bidang Keagamaan

Dewan Guru SMA Islamic Centre

Dra. Hj. Atiek Nurlina, M.M

Koordinator Guru BK

Baharudin Yusup, S.Pd

Guru Penjasorkes

Elis Nurhayati, S.Pd

Guru Matematika

Empon Kartini, S.Pd

Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Farah Fauzanna, S.Pd

Guru Bahasa dan Sastra Arab

Irnawati, S.H., S.Pd

Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Lina Haryati, S.Pd

Guru Kimia dan Prakarya

Murnah, M.Pd

Guru Geografi

Napsiyah, S.Pd

Guru Ekonomi

Harninda Rizka Insani, S.Pd

Guru Bahasa Indonesia

Abdul Rohman, S.Pd

Guru Pendidikan Agam Islam dan BP

Rini Setyowati, S.Pd

Guru Biologi

Sri Rahayuningsih, S.Pd

Guru Matematika
×